gallery/logo_zkwp srebrny1
Amartami Akita amerykańska
Akita amerykańska / Hodowla Amartami FCI

Retired

Na emeryturze